<div align="center"> <h1>Una Voce Resovia</h1> <h3>Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej</h3> <p>msza,msza św.,rzeszów,rzeszow,tradycja,kościół,kosciol,łacina,lacina,latina,obrządek,obrzadek,ryt,tridentin,missa,christianitas,FSSP</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://unavoceresovia.netsystem.pl" rel="nofollow">http://unavoceresovia.netsystem.pl</a></p> </div>